นำทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)