ดำเนินการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมมอบเงินสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยเพื่อช่วยเหลืองานฌาปนกิจคุณแม่ของพัฒนาการอำเภอวังสะพุง

(Visited 1 times, 1 visits today)