ดำเนินการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมมอบเงินสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยเพื่อช่วยเหลืองานฌาปนกิจคุณแม่ของพัฒนาการอำเภอวังสะพุง

19 ตุลาคม 2565 /

14:16 น.

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

19 ตุลาคม 2565 /

13:49 น.

นำทีมไปให้กำลังใจการประกวด “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบสานแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

19 กันยายน 2565 /

17:54 น.