สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

09 พฤศจิกายน 2563 /

09:39 น. /

ดาวน์โหลด