เรียนสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ ทุกอำเภอ       จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว75 ลงวันที่7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ 2565./รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้/ขอบคุณคะ

เรียนสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว75 ลงวันที่7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ 2565./รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้/ขอบคุณคะ

06 กรกฎาคม 2565 /

10:33 น. /

ไม่มีไฟล์

หนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว3813 ลงวันที่8 มิถุนายน 2565 การับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว3813 ลงวันที่8 มิถุนายน 2565 การับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน

14 มิถุนายน 2565 /

10:30 น. /

ดาวน์โหลด