หนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.4/ว4186 ลงวันที่22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนมพรรษา 90พรรษา

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.4/ว4186 ลงวันที่22 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนมพรรษา 90พรรษา

23 มิถุนายน 2565 /

10:11 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว4 ลงวันที่ ​6 มกราคม 2565​ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด งานดอกฝ้าย สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2565 ขอให้อำเภอ มารับสลากฯ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย โดยด่วน

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว4 ลงวันที่ ​6 มกราคม 2565​ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด งานดอกฝ้าย สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2565 ขอให้อำเภอ มารับสลากฯ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย โดยด่วน

06 มกราคม 2565 /

11:53 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว8230 ลงวันที่ ​22 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 >>จังหวัดเลย จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพอ.ทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านทางระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ. ในวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว8230 ลงวันที่ ​22 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 >>จังหวัดเลย จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพอ.ทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านทางระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ. ในวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

22 พฤศจิกายน 2564 /

11:11 น. /

ดาวน์โหลด