ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่ 13 มกราคม 2565

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญข [...]

อ่านต่อ

พช. ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2565

พช. ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย แล [...]

อ่านต่อ