ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจ ที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน”วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เลย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)