ข่าวประชาสัมพันธ์

🍒พช.เลย ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด(โปรตีนติดปีก) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก้จนระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP อำเภอปากชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าฯเลย เปิดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.เลย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามพระวินิจฉัย​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี​ นารีรัตน์ราชกัญญา​ ตามโครงการจัดแสดง​และจำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​ภูมิปัญญา​ OTOP​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอด่านซ้าย