จังหวัดเลย จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 36 พรรษา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  นำโดย นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  ได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้สำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อวงการผ้าไทย ที่ทรงออกแบบลายผ้า พระราชทานมอบให้แก่ช่างทอ นำไปสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งมีลายผ้าที่ทรงพระราชทาน ประกอบด้วย

  1. ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ แก่พี่น้องประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2564 เพื่อสื่อถึงความรักและมอบความสุขให้ปวงชนชาวไทยทุกคน

2. ผ้ามัดหมี่ลายขิดนารีรัตน์ราชกัญญา พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2565 มีความหมายว่า ลาย S ที่ท้องผ้า หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมถักทอลวดลายของตนเองลงในช่องว่างเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยลายขิดที่เป็นกรอบล้อมรอบตัว S นี้ หมายถึง ความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ลาย S ประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้า หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุข ลายต้นสนที่เชิงผ้า หมายถึง พระดำริในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของโครงการศิลปาชีพฯ ลายหางนกยูงที่เชิงผ้า หมายถึง ความตั้งพระทัยมั่นของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)