องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

 

วันนี้(23 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5

 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

 

นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับองคมนตรี หลังจากนั้นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 โครงการ

ผู้แทนกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันและรายงานสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ฯ

 

ภาพข่าว:สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)