พช.เลย…ร่วมเคารพธงชาติ และ กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเตรียมพร้อมในการทำงานวันแรกของสัปดาห์

(Visited 1 times, 1 visits today)