ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)