คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

 

โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพกรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

 

โครงการอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน

 

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Visited 1 times, 1 visits today)