ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(Visited 1 times, 1 visits today)