พช.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พช.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพียงกัน

ในการนี้นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ร่วมวางพานพุ่ม และร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ในการนี้นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ การทำความสะอาดลำน้ำ/คูคลอง และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมอุปกรณ์มาเพื่อทำความดี และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิเช่น อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดรอบบริเวณ ได้แก่ ไม้กวาด จอบ มีด เสียม และอุปกรณ์ ต้นไม้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่สืบไป

: ภาพ/ข่าว: ทีมงานประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD #CDDloei
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)