จ.เลย :::เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลต้นคริสมาสภูเรือ ครั้งที่ 10

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว สู่ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

***วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย แถลงข่าวเปิดงานต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ

***ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางทิพวัลย์ ทันหา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม

***ในอดีตที่ผ่านมา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่หนาวที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 600 เมตร มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนดุจเกลียวคลื่น มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีจากความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว อำเภอภูเรือจึงเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังคำขวัญของอำเภอ ที่ว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู”

***การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล อำเภอภูเรือจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดผ่านที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ ตามโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูเรือ ที่ได้รังสรรค์พื้นที่กว่า 5 ไร่ ให้เป็นสวนคริสต์มาส สวนไม้ดอกไม้ประดับ ภายในงานประดับตกแต่งโคมไฟหลากสีสันที่สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา ผู้ร่วมงานจะได้รับชมการแสดงจากโรงเรียนชุมชนภูเรือ ต่อด้วยการแสดงศิลปินวัฒนธรรมท้องถิ่นชุด “ เมืองเลยบ้านฉัน” จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนคริสต์มาส, การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์จากชาวอำเภอภูเรือ พร้อมทั้งสนุกกับถนนสายอาหาร ดนตรี ศิลปะ อีกมากมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD  #CDDloei
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)