ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔


               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวน้ำตาล  วิชาทน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน   ประเภท  พัฒนากรขวัญใจชุมชน  ประจำปี ๒๕๖๔ 

ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพัฒนาชุมชนทุกคนทุกตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  ด้วยความรับผิดชอบ พรากเพียรพยามยาม  ทุ่มเทในงาน  สำหรับเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็มาให้เราได้ชื่นชมเอง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

ชมภาพกิจกรรม

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)