ร้านเมืองเลย OTOP ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ย้ายไปอยู่บริเวณสามแยกทองคำ (๒๑๐ ถนนสถลเชียงคาน)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ : นายคมสิทธิ์  สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรร้านเมืองเลย OTOP แห่งใหม่  บริเวณสามแยกทองคำ  เลขที่ ๒๑๐ ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  โดยทางร้านเมืองเลย OTOP ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

เสร็จทางศาสนพิธีแล้ว ได้เยี่ยมชมร้าน พร้อมมอบของที่ระลึก และให้กำลังใจ คณะกรรมการร้านฯ ในการดำเนินงานเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  ต่อไป

ร้านเมืองเลย OTOP เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดเลย และภูมิภาคใกล้เคียง ในร้านมีสินค้า OTOP หลายประเภท ได้แก่ ประเภทเสื้อผ้า  ประเภทของใช้  ประเภทเครื่องดื่ม  ประเภทอาหาร เป็นต้น

สำหรับกลุ่มอาชีพที่มีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าฝากได้  โดยทางร้านจะเคลียร์เงินเดือนละ ๑ ครั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สนใจจะฝากสินค้าเข้าจำหน่ายติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณหทยา  สง่าเนตร   ผู้จัดการร้านเมืองเลย OTOP  โทร ๐๙๘  ๑๗๒ ๑๑๓๓

(Visited 1 times, 1 visits today)