ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย

7 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจ ที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนโยบายสำคัญ ได้แก่
(1)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
(2)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(3)การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2
(4) การดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา
(5) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(6) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(7)การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบ ปีประมาณ พ.ศ.2564
โดยได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการจังหวัดเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งได้รายงานกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ได้แก่ กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น ประกวดส้มตำลีลา และงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล

(Visited 1 times, 1 visits today)