ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด

🍉จังหวัดเลย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
🗓วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
🍅 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้ารับเสด็จฯ เยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น และผ้าอัตลักษณ์เด่นของ ๒๐ จังหวัด ภายในกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
🥬 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยร่วมให้การต้อนรับ ณ บูทจัดแสดงผลิตภัณฑ์
สำหรับจังหวัดเลย มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงฯ จำนวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย
๑) กลุ่มฝ้ายย้อมไม้ อำเภอเมืองเลย ๒) กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองไทดำ (ฟื้นฟู) อำเภอเชียงคาน ๓) Mantra Crafts อำเภอเมืองเลย และ ๔) กลุ่มจักสานไทยเลย อำเภอวังสะพุง
📌 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
________
Change for good
📸 ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์ สพจ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)