การจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

💕ที่นี่…จังหวัดเลย
🍉การจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563
🗓วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น.
🍅 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะทำงาน ร่วมการประชุมปรึกษาหารือ งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
🎊 นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เพื่อนำผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563
สำหรับจังหวัดเลย มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงฯ จำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว
2) กลุ่มสตรีและเยาวชนผู้ใช้น้ำบ้านน้อย (เคียงเลย) อ.เชียงคาน
3) Mantra Crafts อ. เมืองเลย 4) กลุ่มจักสานไทยเลย อำเภอวังสะพุง
5)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรท่าศาลา อ.ภูเรือ
6) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทดำนาป่าหนาด หมู่ 12 อ.เชียงคาน
7) ธนณันงานฝ้ายทำมือ อ.เมืองเลย
8) กลุ่มฝ้ายย้อมไม้ อ.เมืองเลย 9) ไร่พิมพ์มาดา อ.ผาขาว
10) กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง อ.ภูหลวง
11) กลุ่มหงส์หยกเกลือสปา อ.เมืองเลย
12) อีทเลย อ.เมืองเลย
________
Change for good
📸 ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์ สพจ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)