พช.เลย ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🍉พช.เลย ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
📆วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
✅นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยและคณะเข้าร่วมพิธีฯ
🔸ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปุญญโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ
_______
🍒Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีม สพจ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)