พช.เลย ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🍒พช.เลย ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
📆วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
✅นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีฯ
✅นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยและคณะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
🔸 เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย 🔸เวลา 08.30 น.พิธีวางพานพุ่มถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย
🔸เวลา 11.00 น. กิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ บ้านไร่ม่วงหมู่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย เดิมเรียกว่า โรงเรียนบ้านไร่ม่วง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2478 มีนางกองเพชร สุรสิงห์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2513 นายสะอาด เหมศรีชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ปลูกสร้างอาคาร ป.1 ซ.ขนาด 3 ห้องเรียน โดยหลวงบุเรศรบำรุงการ นําเงินทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ นายมโนบุเรศรบำรุงการ อดีตนายอำเภอเมืองเลย บุตรชายที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2512 ในขณะปฏิบัติราชการที่หมู่บ้านน้ำคิวตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลยและได้รับพระราชทานนามว่า”โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ”มาจนถึงปัจจุบัน ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2514 ทรงบันทึกลงบนกระดานสีขาวว่าขอให้โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการจงเจริญ นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียนและครูทุกคนจงมีความสุขความเจริญในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ ด้วยความตั้งใจสังวาลย์ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้
_________
🌺Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)