สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านนาพึง และกลุ่มโฮมสเตย์ตำบลนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

📣 ที่นี่ …. จังหวัดเลย  🎭

🕯 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา รักษาการพัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายนายชานนท์ ปิ่นตระกูล นว.พช.ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและกลุ่ม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จ.เลย ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านนาพึง และกลุ่มโฮมสเตย์ตำบลนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย เพื่อนำข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการสนับสนุนให้กลุ่มฯ ต่อไป
        🎯 ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากพัฒนาการอำเภอนาแห้ว และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว จ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)