🌸พช.เลยคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🌸พช.เลยคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
📆วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย
✅นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการฯ คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) จำนวน 3 อัตรา สำหรับจังหวัดเลยมีผู้สมัคร จำนวน 5 ราย กิจกรรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ดังนี้ 1.คอนเทนท์ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ลงสื่อออนไลน์ 2.ทดสอบการไลฟ์สด ในระบบFacebook 3.สัมภาษณ์แนวคิด บุคลิกภาพ ทัศนคติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
________
🏵️Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)