พช.เลยร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชมริมโขงเชียงคานกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมประจําปี 2563 ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🌺พช.เลยร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชมริมโขงเชียงคานกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมประจําปี 2563 ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
🗓️วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดถนนคนเดินแบบบ้านไม้เก่าริมโขง อำเภอเชียงคาน
🥦นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย โดยมีนางเบญจวรรณ ตัญญูพาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
🌶️นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางสาวสิริกร ศรีทอง พัฒนาการอำเภอเชียงคานและคณะเข้าร่วมกิจกรรมฯบูรณาการส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยมีเป้าหมาย คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อาทิ กลุ่มผ้าไทดำ กลุ่มฝ้ายย้อมไม้ กลุ่มเฮือนอ้ายเอ็ม ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานเพื่อให้สวมใส่ได้ทุกวัย สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าพื้นเมือง ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เป็นแบบอย่างการแต่งกายด้วยผ้าไทยสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ เชิญชวนสวมใสผ้าไทย “ผ้าไทยขายดี ผ้าไทยมีลมหายใจ” สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
#ผ้าไทย ใส่แล้วสบาย ยิ่งใส่ยิ่งดูดี#
________________
Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีม สพจ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)