การท่องเที่ยวชุมชน

 OTOP นวัตวิถี

บ้านห้วยกระทิง หมู่ 1 ต.กกทอง อ.เมืองเลย  จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

บ้านนาอ้อ หมู่ 3 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย  จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

บ้านไร่ม่วง หมู่ 1,6 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย  จ.เลย

แผนที่การเดินทาง

บ้านโป่งเบี้ย หมู่ 3 ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย  จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

บ้านก้างปลา หมู่ 9 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย  จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

 

บ้านแสงภา หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

 

 

บ้านเกลี้ยง  หมู่ 5 ต.นาพึง  อ.นาแห้ว จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

 

 

 

บ้านลาด หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว  จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

 

 

 

 บ้านหนองสิม หมู่ 7 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

 

 

 

บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว  จ.เลย
แผนที่การเดินทาง

 

บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

 

 

บ้านผาขาว  หมู่ 1 ต.ผาขาว  อ.ผาขาว จ.เลย

 

 

บ้านผาสวรรค์ หมู่ 3 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว  จ.เลย

 

บ้านโนนกกข่า หมู่ 5 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว  จ.เลย

 

บ้านภูป่าไผ่ หมู่ 6 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว  จ.เลย

 

 

 

บ้านกกบก หมู่ 5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 

 

 

บ้านนาแกใต้  หมู่ 2 ต.ผาบิ้ง  อ.วังสะพุง จ.เลย

 

 

บ้านทรายขาว หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง  จ.เลย

 

ชมค้างคาวถ้ำผายา
บ้านใหม่สันติธรรม หมู่ 8 
ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก
บ้านภูแผงม้า  หมู่ 12 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 

ถ้ำประกายเพชร
บ้านโพนสว่าง หมู่ 3 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย

จุดชมวิวภูคร่าว
บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
บ้านแสงเจริญ หมู่ 4 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

 

บ้านคกไผ่ หมู่ 6 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 

 

 

บ้านหาดเบี้ย  หมู่ 7 ต.ปากชม  อ.ปากชม จ.เลย

 

 

บ้านห้วยขอบ หมู่ 3 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม  จ.เลย

 

 

 

บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 

 

บ้านปากหมัน  หมู่ 4 ต.ปากหมัน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

 

บ้านนาเวียงใหญ่ หมู่ 12 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย  จ.เลย

 

บ้านผาหวาย หมู่ 3 ต.ปวนพุ อ.วังสะพุง จ.เลย 

 

 

บ้านสวนฮ่อม  หมู่ 4 ต.ปวนพุ  อ.วังสะพุง จ.เลย

 

 

บ้านผางาม หมู่ 10 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน  จ.เลย

 

บ้านน้อยสุขใจ หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน  จ.เลย

 

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูล

 

บ้านไฮตาก หมู่ 2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 

 

บ้านหนองบง  หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 

 

บ้านนาขามป้อม หมู่ 4 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย

 

 บ้านกลาง หมู่ 3 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

 

บ้านสำราญ หมู่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

 

บ้านผานาง หมู่ 5 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 

 

 

บ้านวังเลา  หมู่ 1 ต.เอราวัณ  อ.เอราวัณ จ.เลย

 

 

บ้านผาสะนา หมู่ 4 ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ  จ.เลย

 

 

 

บ้านหนองบัว หมู่ 1 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 

 

 

บ้านสวนปอ  หมู่ 7 ต.แก่งศรีภูมิ  อ.ภูหลวง จ.เลย

 

 

บ้านเลยตาวตาด หมู่ 2 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง  จ.เลย

 

บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 

 

 

บ้านห้วยเดื่อ  หมู่ 3 ต.น้ำทูน  อ.ท่าลี่ จ.เลย

 

 

บ้านฃลประทาน หมู่ 4 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่  จ.เลย

 

 

 

บ้านผาสามยอด หมู่ 4 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 

 

 

บ้านซำบ่าง  หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม  อ.ภูกระดึง จ.เลย

 

 

บ้านผาฆ้อง หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง  จ.เลย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)