ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย (ผู้นำ อช.จ.เลย)

นายมานพ วงษ์อยู่
ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
นางสาวณัฐณิชา แดนหงส์ศรี
รองประธานกรรมการ
นายรุ่งสุริยา  สวัสดี
รองประธานกรรมการ

 

นางปกิตตา แสงแก้ว
เลขานุการ
(อ.หนองหิน)
 

 

นายพรวิชัย อุทรตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
(อ.วังสะพุง)
 

 

นางสาววราทิพย์ ภักมี
เหรัญญิก
(อ.เมืองเลย)
 
นางสาวบุษราคัม  พรมด้วง
ประชาสัมพันธ์
นางเพ็ญศรี แก้วสมบัติ
ส่งเสริมอาชีพ
นางเจนจิรา เวียงนนท์
กรรมการ
นางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร
กรรมการ
 

นายบรรณกร จันมา
กรรมการ
นางสาวอัญจิดา คำภาพล
กรรมการ
นางสาวสุปราณี ลื่นภูเขียว
กรรมการ
นายเสน่ห์ ศรีทอง
กรรมการ
นายคำฟอง  ภักมี
กรรมการ
 
นายสุรชาติ ศรแก้วธรรมมัง
กรรมการ
นางวิลาวัลย์ โสภาวัฒน์
กรรมการ
นางวงเดือน ศรีพรหม
กรรมการ
นายยุทธการ วงศ์มานิต
กรรมการ
นายขุนเทียน กันหาเลห์
กรรมการ
 
นางพนิดา เดชามาตย์
กรรมการ

นางสาวพัชรีพร พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
 
 นายสุภชัย ศรีชาทุม
กรรมการ
 
 นางอำนวย น้อยตรีมูล
กรรมการ
 

 

นางพัฒนา วงศ์ษา
กรรมการ
(อ.นาแห้ว)
 

 

นายพินิจ  ปานไทสงค์
กรรมการ
(อ.ปากชม)
 

 

นายสุทัศน์  มาสิงห์
กรรมการ
(อ.นาด้วง)
 

 

นายแต่ง  กระเสียน
กรรมการ
(อ.ด่านซ้าย)
 

 

นางไพวัลย์  แสนบุ่งค้อ
กรรมการ
(อ.ภูหลวง)
 

 

นายยุธการ พรหมวงศ์
กรรมการ
(อ.นาแห้ว)
 
(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *