ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเลย

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากหมัน (อ.ด่านซ้าย)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง (อ.เมืองเลย)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดีหมี (สกายวอล์กเชียงคาน)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังเลา(อ.เอราวัณ)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแสงภา (อ.นาแห้ว)

(Visited 1 times, 1 visits today)