นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

💠จังหวัดเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อการใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต🍃

📆วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการชี้เป้าหมายในการพัฒนาจากข้อมูล จปฐ. ที่ดำเนินการจัดเก็บในปี 2562 ให้กับเจ้าภาพหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4

✅โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากด้วยหน่วยงานภาคีในการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย จำนวน 50 หน่วยงาน🔺️🔻

(Visited 1 times, 1 visits today)