จังหวัดเลย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

🔶️จังหวัดเลย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

📆วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2562 โดยนำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดเลย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า  พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย🍃

✅ในการนี้ นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง🔻🔺

(Visited 1 times, 1 visits today)