นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและประเพณี “บุญซำฮะ” ประจำปี 2562

💠💠อลังการ ตระการตา ชาวเลยรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และประเพณี “บุญซำฮะ” กว่า 21,110 คน💠💠

🔷️🔷️ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและประเพณี “บุญซำฮะ” ประจำปี 2562 บริเวณวงเวียนน้ำพุ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ตามฮีต 12 คอง 14 หรือประเพณี 12 เดือน อย่างเคร่งครัด โดยประเพณีบุญเดือน 7 หรือ “บุญซำฮะ” เป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่ง ตามประกาศจังหวัดเลย เรื่องงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดเลย ถือว่าประเพณี “บุญซำฮะ” เป็นประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ด้วยการทำบุญเลี้ยงพระไหว้ศาลหลักบ้าน หลักเมือง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้สะอาด และปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากตนและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยมีนางรำจากทั่วจังหวัดเลย ร่วมงานกว่า 21,110 คน🔆🔆

🔶️🔶️ นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับการรำในครั้ง แบ่งเป็น 4 โซน ประกอบไปด้วย โซน A ถนนเสริฐศรี ระยะทาง 800 เมตร นางรำจำนวน 7,245 คน โซน B ถนนสถลเชียงคาน ระยะทาง 500 เมตร จำนวน 4,500 คน โซน C ถนนชุมสาย ระยะทาง 400 เมตร นางรำจำนวน 3,375 คนและ โซน D ถนนนกแก้ว ระยะทาง 700 เมตร จำนวนนางรำ 5,990 คน และบริเวณวงเวียนน้ำพุ จะมีการตั้งแถววงกลมซ้อนกัน นางรำประกอบด้วย เหล่ากาชาดและหัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่ศาล คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการแต่งกาย นางรำสตรี สวมเสื้อสีขาว ผ้าเบี่ยง(สไบ) สีฟ้า ผ้าถุงสีกรมท่า คาดสายเอว(เข็มขัด) ทัดดอกอินถวา ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย ส่วนสุภาพบุรุษ ใส่ผ้าไทยสีขาว ผ้าคาดเอวสีฟ้า เกิดภาพที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา เป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืม🌺🌺
18:56 Nut🥜 Tea🍵 รูป

(Visited 1 times, 1 visits today)