🔶️จังหวัดเลย รับการตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562

🔶️จังหวัดเลย รับการตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562

📆วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 10 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

🔷️ กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.30 น. คณะกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนางนาฎยา สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง และผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยนายอำนวย เกษทองมา กำนันตำบลผาบิ้ง ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้านสารสนเทศฯ ณ บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป

✅ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนนายอำเภอวังสะพุง นายชาญชัย แสงสวัสดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภ…

(Visited 1 times, 1 visits today)