ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดเลย

วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)